ที่อยู่หน่วยงาน2019-02-01T02:01:00+00:00

ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี

เปิดดำเนินงาน  23  สิงหาคม  2512

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปี  เลขที่  3/1  ถนนต้นโพธิ์   ตำบลตลาดล่าง  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเนื้อที่  2 ไร่

โทรศัพท์ 077-272-545  โทรสาร 077-281-545