โครงสร้างบุคลากร

/โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร2019-02-01T07:54:24+00:00

สำนักงานท่าเทียบเรือสุราษฎร์ธานี

นางดารณี จินดาพันธ์
นางดารณี จินดาพันธ์หัวหน้าสำนักงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางพรทิพย์ ธราพร
นางพรทิพย์ ธราพรเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 (บ/ช)
นางอาทิตญา แซ่ซิ้ม
นางอาทิตญา แซ่ซิ้มเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 (ก/ง)

ฝ่ายธุรการ

นายวิรุณ แสงศรี
นายวิรุณ แสงศรีเจ้าหน้าที่ธุรการ 2