ข่าวกิจกรรม2019-02-01T01:52:29+00:00

แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562

วันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นางดารณี จินดาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 โดยนางอุมาพร พิมลบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 5  เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ต่อมา เวลา 14.00 น.ได้ไปร่วมตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเม็งแปลงใหญ่ บ้านห้วยทราย ม.3 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี และร่วมพิธีมอบพันธุ์ปลาเม็งแก่สมาชิกกลุ่ม               

By |มีนาคม 1st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments